ประเทศจีน เครื่องสแกนพัสดุ X Ray ผู้ผลิต
จัดหาโซลูชั่นรักษาความปลอดภัย SECUSTAR

ข่าว

December 30, 2019

เครื่องสแกนสัมภาระ X-ray JC5030 ในโรงแรมและห้างสรรพสินค้า

Anka Mall เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในอังการาประเทศตุรกีติดตั้งเครื่องสแกนกระเป๋าสัมภาระ SECUSTAR x ray จำนวน 15 เครื่อง

JC5030 ในแต่ละทางเข้าของห้างสรรพสินค้า

รายละเอียดการติดต่อ