ประเทศจีน เครื่องสแกนพัสดุ X Ray ผู้ผลิต
จัดหาโซลูชั่นรักษาความปลอดภัย SECUSTAR

ข่าว

July 24, 2019

เครื่องสแกน X-ray JC5335 และ JC1833 WTMD ในสำนักงานตำรวจ

เครื่องสแกนสัมภาระแบบเอ็กซ์เรย์ SECUSTAR และเครื่องตรวจจับโลหะเดินผ่านถูกติดตั้งในสำนักงานตำรวจรวันดา

และสำนักงานตำรวจเคนยา, JC5335 Model X-ray เครื่องสแกนพัสดุด้วยฟังก์ชั่นสแกนอัตโนมัติ, การสแกนแบบสองทิศทาง, สูงสุด

กำลังโหลดถึง 175 กก. เครื่องที่มีวัตถุอันตรายปลุกและฟังก์ชั่นวงกลมสีแดง, Walk Through Scanner JC1833

ทำในวัสดุอลูมิเนียมและแผงไม้กันน้ำที่มีความหนาแน่นสูง

รายละเอียดการติดต่อ